Afgelopen vrijdag, 13 november 2020, is er vanuit SYMPHONY weer een driemaandelijkse Theme Treatment meeting georganiseerd. Anders dan andere edities werd het dit keer voor de eerste keer georganiseerd door PhD studenten en wel de PhDs van WP06: Laura, Tine, Michael, Alexander, Lorenzo en Wala! Ondanks dat het vrijdag de 13e was is deze meeting soepel verlopen!

Na veelvuldig overleg in de organiserende PhD commissie werd gekozen voor het onderwerp “hoe het bloedingsfenotype vast te stellen bij een bloedstollingsstoornis”. Geen eenvoudig onderwerp en één die veel discussie oproept, zoals ook merkbaar was op de dag zelf. Daarbij hadden de onderzoekers van de DYNAMO studie een belangrijke bijdrage, dank aan Fabienne, Anne-Fleur, en Karin.

Gedurende twee uur werd in groepen gesproken over het bloedingsfenotype zowel vanuit het perspectief van een individu met een bloedstollingsziekte als vanuit de behandelaar met betrekking tot wat is relevant voor de beide partijen om te weten? Vervolgens hebben we in nieuwe groepen verder gediscussieerd wat nodig is om het bloedingsfenotype vast te stellen. Hier werden veel ideeën uitgewisseld waarmee we een eerste stap kunnen zetten naar een eenduidige definitie van bloedingsfenotype in het SYMPHONY consortium. Dit is onmisbaar bij het verzamelen van de juiste gegevens gedurende het project.

Tijdens de meeting werd ook veel interesse getoond voor het gebruiken van Machine Learning om te helpen bij het bepalen welke eigenschappen het meest belangrijk zijn voor het bepalen van het bloedingsfenotype. Voor deze technieken is een secure verzameling van gegevens essentieel. Zeer belangrijk om hier dus goed over na denken binnen SYMPHONY.

Belangrijke output van de meeting is de mindmap die door de WP06 PhD studenten aan de hand van de discussies is gemaakt om op deze manier het bloedingsfenotype te visualiseren.

Het bepalen van de bloedingsneiging per persoon blijft belangrijk en een essentieel discussie punt binnen het onderzoeksveld van de bloedstollingsziektes. We hopen dat we binnen SYMPHONY de juiste gegevens verzamelen om zo het verschil te maken en gerichter kunnen behandelen!

 

Dank aan alle aanwezigen voor hun input voorafgaande en tijdens de meeting!

De uitkomsten van de meeting zal in een later bericht uiteengezet worden.

Door Alexander Jansen (PhD WP06)