Een belangrijk onderdeel van het SYMPHONY-consortium is de digitalisering van de zorg voor patiënten met een aangeboren bloedstollingsstoornis. Digitale toepassingen spelen namelijk een steeds grotere rol in het monitoren van ziekte, het voorspellen van ziekte en van symptomen, en in het uitvoeren van behandelingen.  

In de workpackages (WP) 5 (Shannon van Hoorn, waardegedreven zorg), WP6 (Alexander Janssen, PK/PD-algoritmes en webportal) en WP7 (Martijn Brands, Persoonlijke Gezondheidsomgeving) beoogt SYMPHONY om actief aan deze ontwikkelingen bij te dragen.  

Daarom besteedden we tijdens deze Theme Treatment-meeting aandacht aan de stand van zaken van de digitaliseringsprojecten binnen SYMPHONY. Om van elkaar te leren én om mogelijkheden voor kruisbestuiving te ontdekken, zoals het probleem van ontoereikende informatie standaarden, waarbij WP5 en WP7 samen op zullen gaan trekken.  

Middels allerhande digitale tools (interactieve stellingen, filmpjes en Jamboards) ontstond er een energieke discussie over de ‘digitale positie’ van SYMPHONY en welke knelpunten in de organisatie van zorg wij beogen om op te lossen.  

De conclusie: het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) is allesbehalve ideaal ingericht voor zorgverleners. SYMPHONY kan ondersteunen om hierin een verbeterslag te maken. Daarnaast zal de integratie van de onderdelen vragenlijsten en PK/PD in een Persoonlijke Gezondheidsomgeving-module ook voor patiënten veel voordelen gebieden, zowel op het gebied van gebruikersgemak als voor regie, inzicht en patiëntautonomie. Oftewel: op naar de zorg van de toekomst! 

Martijn Brands (PhD WP07)