De NVHP organiseerde in samenwerking met SYMPHONY op 18 januari een webinar ethiek bij gentherapie voor hemofilie. Deze webinar werd verzorgd door Lieke Baas (PhD WP09).

Onder andere de behoefte aan autonomie, de afweging tussen de risico’s en de voordelen en de onzekerheden eromheen kwamen aan bod. Ook ‘de belofte van genezing’ kwam ter sprake. Want wat houdt genezing van hemofilie eigenlijk in?

Kijk terug: webinar ethiek bij gentherapie voor hemofilie – Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten (nvhp.nl)