Op donderdag 9 december was SYMPHONY uitgenodigd om samen met de NVHP een webinar te organiseren voor de leden van de NVHP en overige belangstellende.
Tijdens deze webinar hebben de aanwezige kennis kunnen maken met het nieuwe 2-jarige project genaamd Partitura.
Partitura is ontstaan uit een samenwerking tussen verschillende werkpakketten van SYMPHONY en Roche Nederland.

Partitura heeft het doel om zorgpaden en een patiëntreis op te stellen voor alle kinderen met een bloedstollingstoornis in de leeftijdscategorie 0 tot 8 jaar.
Tijdens de webinar is besproken wat een zorgpad en patiēntreis precies zijn en hoe deze in kaart zullen worden gebracht. Verder werd ingegaan op waarom het van belang is om deze op te stellen en hoe de twee van elkaar verschillen.

Na de presentatie was er veel ruimte voor vragen en input vanuit de deelnemers aan de webinar.
Door de deelnemers werden veel goede punten genoemd die zeker meegenomen zullen worden bij het opstellen van het zorgpad en de patiëntreis.

Bent u ook nieuwsgierig naar deze webinar? U kunt deze terugkijken op de website van de NVHP.

Heeft u vragen over Partitura, zorgpaden of patiëntreizen? Of zijn er aspecten die volgens u echt niet vergeten mogen worden tijdens het opstellen hiervan?

U kunt al uw vragen en opmerking sturen naar: partitura@erasmusmc.nl